Mohon Maaf

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Saya Ingin Memohon Maaf Kerana Pindaan Perlembagaan Yang Menyebabkan Kelulusan Dan Tandatangan Yang Di-Pertuan Agong Tidak Lagi Menjadi Keperluan Untuk Menjadikan Suatu Akta Parlimen Sebagai Undang-undang. Kononnya Disebabkan Pindaan Ini, Maka Akta Majlis Keselamatan Negara Yang Baru Telah Dapat Dikuatkuasakan Walaupun Tidak Mendapat Tandatangan Persetujuan Yang Di-Pertuan Agong. 2. Tetapi Saya Ingin Jelaskan Bahawa Pindaan Tersebut Bukanlah Meliputi Semua Undang-undang. Terdapat Beberapa Undang-undang Yang Diluluskan Parlimen Yang Masih Lagi Perlu Mendapat Persetujuan Dan Tandatangan Yang Di-Pertuan Agong. Sebenarnya Terdapat Lebih 30 Prosiding Yang Tersenarai Dalam Perlembagaan Yang Memerlukan Persetujuan Yang Di-Pertuan Agong Sebahagian Darinya Tanpa Mendapatkan Nasihat Perdana Menteri. 3. Diantara Hak Dan Kuasa Ini Termasuk Mengisytihar Darurat. Perisytiharan Darurat Adalah Keistimewaan Yang Diberi Kepada Yang Di-Pertuan Agong Kerana Implikasinya Amat

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Cash Is King

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Wang (tunai) Itu Raja. Maka Ramailah Yang Menyembah Raja Ini. 2. Wang

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Demokrasi Najib

Blogtunm.blogspot.com Tun M1.ajibendakwa Bahawa Pemerintahannya Adalah Demokratik Dan Sebarang Percubaan

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Propaganda

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Di Bawah Pemerintahan Nazi Di Jerman, Menteri Yang Terkenal Sekali Ialah

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Kenyataan Najib

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Kenyataan Najib Adalah Kenyataan Najib. Sebenarnya Perlembagaan Malaysia

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Mempertahankan Najib

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Saya Percaya Semua Rakyat Malaysia Tahu Dan Sedar Bahawa Keadaan Dalam

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Farihan via blogtunm.blogspot.my