Mohon Maaf

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Saya Ingin Memohon Maaf Kerana Pindaan Perlembagaan Yang Menyebabkan Kelulusan Dan Tandatangan Yang Di-Pertuan Agong Tidak Lagi Menjadi Keperluan Untuk Menjadikan Suatu Akta Parlimen Sebagai Undang-undang. Kononnya Disebabkan Pindaan Ini, Maka Akta Majlis Keselamatan Negara Yang Baru Telah Dapat Dikuatkuasakan Walaupun Tidak Mendapat Tandatangan Persetujuan Yang Di-Pertuan Agong. 2. Tetapi Saya Ingin Jelaskan Bahawa Pindaan Tersebut Bukanlah Meliputi Semua Undang-undang. Terdapat Beberapa Undang-undang Yang Diluluskan Parlimen Yang Masih Lagi Perlu Mendapat Persetujuan Dan Tandatangan Yang Di-Pertuan Agong. Sebenarnya Terdapat Lebih 30 Prosiding Yang Tersenarai Dalam Perlembagaan Yang Memerlukan Persetujuan Yang Di-Pertuan Agong Sebahagian Darinya Tanpa Mendapatkan Nasihat Perdana Menteri. 3. Diantara Hak Dan Kuasa Ini Termasuk Mengisytihar Darurat. Perisytiharan Darurat Adalah Keistimewaan Yang Diberi Kepada Yang Di-Pertuan Agong Kerana Implikasinya Amat

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Farihan via blogtunm.blogspot.my

ZAIDI EMAS via pelaburanemaspublicgoldmalaysia.com

Hubungan Harga Emas Dengan Kejatuhan Ringgit Malaysia

Hubungan Harga Emas Dan Nilai Ringgit Malaysia Hubungan Dan Kaitan Harga Emas Dengan Kejatuhan Nilai

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Pembangunan Jb

PEMBANGUNAN J.B. Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Saya Tidak Tahu Samada Benar Atau Tidak Cabaran Yang

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Fdi

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. At Independence Malaysia Faced A Big Unemployment Problem. To Solve This

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Br1m

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Kritikan Saya Terhadap BR1M Sebagai Salah Satu Bentuk Rasuah Menyebabkan

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Democracy

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Most Newly Independent Countries Chose Democracy As Their Political System

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Farihan via blogtunm.blogspot.my