Status Rasuah Di Malaysia

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Blogtunm.blogspot.com Tun M 1. Rasuah Adalah Suatu Jenayah Yang Dipandang Keji Dalam Masyarakat Manusia. Agama Islam Melaknati Mereka Yang Mengamal Rasuah. Pendapatan Mereka Dari Rasuah Termasuk Dalam Pendapatan Yang Tidak Halal. Mereka Yang Makan Duit Rasuah Memakan Benda Yang Haram. 2. Ada Seorang Yang Menggelar Dirinya Ulama, Berkata Rasuah Tidak Termasuk Dalam Jenayah Hudud. Balasan Hanya Diterima Diakhirat. Pendapat Ulama Ini Menghalalkan Rasuah Di Dunia, Walaupun Diharamkan Oleh Islam Dengan Menjanji Neraka Di Akhirat. 3. Rasuah Atau Korupsi Atau Dalam Bahasa Pasar, Makan Suap, Berlaku Di Semua Negara Di Dunia. Perbezaan Hanya Dari Segi Tahap Amalannya. Ada Negara Yang Ternampak Seolah-olah Bersih Tetapi Dari Semasa Ke Semasa Dilapor Kes-kes Perlakuan Korupsi. 4. Di Kebanyakkan Negara Lain Rasuah Berlaku Secara Tersembunyi Walaupun Disyaki Dan Diketahui Umum. Yang Memberi Tahu Dan Yang Menerima Juga Tahu Akan Perlakuan Jenayah Rasuah. Tetapi Pihak Yang Menjadi Mangsa Tidak Berani

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Cash Is King

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Wang (tunai) Itu Raja. Maka Ramailah Yang Menyembah Raja Ini. 2. Wang

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Demokrasi Najib

Blogtunm.blogspot.com Tun M1.ajibendakwa Bahawa Pemerintahannya Adalah Demokratik Dan Sebarang Percubaan

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Propaganda

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Di Bawah Pemerintahan Nazi Di Jerman, Menteri Yang Terkenal Sekali Ialah

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Kenyataan Najib

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Kenyataan Najib Adalah Kenyataan Najib. Sebenarnya Perlembagaan Malaysia

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Mempertahankan Najib

Blogtunm.blogspot.com Tun M1. Saya Percaya Semua Rakyat Malaysia Tahu Dan Sedar Bahawa Keadaan Dalam

Farihan via blogtunm.blogspot.my

Farihan via blogtunm.blogspot.my